d איגוד המפיקים לקולנוע וטלוויזיה בישראל – איגוד מפיקי הטלוויזיה והקולנוע בישראל

אנחנו מתחדשים!

בקרוב משיקים אתר חדש.

הצטרפו לאיגוד המפיקים

והשפיעו על עתיד הקולנוע והטלוויזיה בישראל.