d פסטיבל סרטי נשים בירושלים וקרן גשר לקולנוע רב תרבותי מכריזות: – איגוד מפיקי הטלוויזיה והקולנוע בישראל

פסטיבל סרטי נשים בירושלים וקרן גשר לקולנוע רב תרבותי מכריזות:

מיזם "קצרות", בשיתוף קרן גשר לקולנוע רב תרבותי ופסטיבל סרטי נשים בירושלים, אשר זו שנתו השלישית, קם במטרה לעודד, לחשוף ולפתח יצירה נשית ישראלית מקורית.

״קצרות ״

פסטיבל סרטי נשים בירושלים וקרן גשר לקולנוע רב תרבותי מכריזות:

״קצרות ״

מיזם "קצרות", בשיתוף קרן גשר לקולנוע רב תרבותי ופסטיבל סרטי נשים בירושלים, אשר זו שנתו השלישית, קם במטרה לעודד, לחשוף ולפתח יצירה נשית ישראלית מקורית.

יוצרות קולנוע מוזמנות להגיש הצעות לפיתוח סרט קצר באורך של 5-15 דקות. ההצעות שייבחרו בהליך הלקטורה יוצגו במסגרת אירוע פיצ'יניג שיתקיים בפסטיבל סרטי הנשים בירושלים 2022. חמשת ההצעות הזוכות באירוע הפיצ'ינג יזכו ב ב"חבילת פיתוח", הכוללת מענק כספי מענק פיתוח בסך 7000 ₪+ ליווי ומשובים. 

https://www.jwff.co.il/

שתפו את הפוסט
עוד עדכונים עבורך

הצטרפו לאיגוד המפיקים

והשפיעו על עתיד הקולנוע והטלוויזיה בישראל.