d איגוד מפיקי הטלוויזיה והקולנוע בישראל – איגוד מפיקי הטלוויזיה והקולנוע

איגוד המפיקים לקולנוע וטלוויזיה

איגוד מפיקי הטלוויזיה והקולנוע בישראל נוסד ב־1981 – הוותיק מבין איגודי היוצרים בישראל. איגוד המפיקים הוא הנציג של מפיקי הקולנוע והטלוויזיה, אשר יוזמים ומפיקים הפקות מקור ופועלים לקידום תרבות הקולנוע והטלוויזיה בשפה העברית. החברות באיגוד הינה וולנטרית ופעילותו ממומנת ברובה מדמי חבר. האיגוד עוסק בפעילות מול מקבלי החלטות, משרדי ממשלה, כנסת ורגולטורים, לקידום חקיקה ותמיכה ביצירה מקורית בישראל.

חדשות ועדכונים

כאן תמצאו את החדשות והעדכונים שמעניינים את המפיקים ואנשי התעשייה בישראל.

קול קורא

כאן תמצאו את הקולות הקוראים הרלוונטיים והעדכניים ביותר.

כל מה שרלוונטי עבורך

תקנון האיגוד

מידע ותקנות לחברי איגוד המפיקים

הטבות לחברים

חברי-ות האיגוד זוכים להטבות במגוון אירועים ונהנים-ות מהנחות במוסדות ובתי עסק.

חברי האיגוד

חברי הנהלת האיגוד וצוות האיגוד

מידע מקצועי

אזור זה מכיל דפי מידע, הסכמים בין איגודים, דוגמאות לחוזים ומידע שימושי נוסף

הצטרפות לאיגוד

הצטרפו לאיגוד המפיקים והשפיעו על עתיד הקולנוע והטלוויזיה בישראל

כל מה שרלוונטי
עבורך

מידע מקצועי

אזור זה מכיל דפי מידע, הסכמים בין איגודים, דוגמאות לחוזים ומידע שימושי נוסף

תקנון האיגוד

תקנות איגוד המפיקים

הטבות לחברים

חברי-ות האיגוד זוכים להטבות משמעותיות במגוון אירועים וכן נהנים-ות מהנחות קבועות במוסדות ובתי עסק

הצטרפות לאיגוד

הצטרפו לאיגוד המפיקים והשפיעו על עתיד הקולנוע והטלוויזיה בישראל

חברי האיגוד

חברי הנהלת האיגוד וצוות האיגוד

הצטרפו לאיגוד המפיקים

והשפיעו על עתיד הקולנוע והטלוויזיה בישראל.