d חברי האיגוד – איגוד מפיקי הטלוויזיה והקולנוע בישראל

איגוד מפיקי הטלוויזיה והקולנוע

חברי הנהלה

אדר שפרן

יו״ר האיגוד

קובי מזרחי

אריק ברנשטיין

יפעת פסטרלניק

מרק רוזנבאום

מאיה

אסף אמיר

אלעד גביש

אסף נאווי

אורן רוגובין

עדי בר יוסף

האנשים שמאחורי איגוד המפיקים

צוות האיגוד

מי באיגוד?

רשימת חברים

האולפנים המאוחדים בע"מ

אולפני הרצליה (האולפנים המאוחדים בע"מ), מקבוצת תיא תקשורת, הם בית ההפקה הגדול בישראל ואחד ממפתחי וספקי התוכן המובילים בשוק המקומי. עם יותר מ-1,000 שעות הפקה

ארמוזה הפקות

בית ההפקה של ארמוזה פורמטס, חברה המתמחה בפיתוח והפצה של פורמטים טלוויזיונייםוהובילה את הפריצה של פורמטים ישראליים לשוק הבינלאומי. לחברה הישגים רבים ובהם הצלחתהפורמט "דה

הצטרפו לאיגוד המפיקים

והשפיעו על עתיד הקולנוע והטלוויזיה בישראל.