d אודות האיגוד – איגוד מפיקי הטלוויזיה והקולנוע בישראל

אודות האיגוד

איגוד מפיקי הטלוויזיה והקולנוע בישראל נוסד ב־1981 – הוותיק מבין איגודי היוצרים בישראל. איגוד המפיקים הוא הנציג של מפיקי הקולנוע והטלוויזיה, אשר יוזמים ומפיקים הפקות מקור ופועלים לקידום תרבות הקולנוע והטלוויזיה בשפה העברית. החברות באיגוד הינה וולנטרית ופעילותו ממומנת ברובה מדמי חבר.
האיגוד עוסק בפעילות מול מקבלי החלטות, משרדי ממשלה, כנסת ורגולטורים, לקידום חקיקה ותמיכה ביצירה מקורית בישראל.

בנוסף הוא פועל מול גופי השידור, קרנות הקולנוע ואיגודים מקצועיים אחרים, במטרה להסדיר את פעילות התעשייה ולאפשר חופש תעסוקה, יצירה ופרנסה בכבוד לכלל אנשי התעשייה.
חברי האיגוד עוסקים בכל תחומי ההפקה: דרמות טלוויזיה, סרטי עלילה ישראליים וסרטי קו־פרודוקציה, תוכניות אולפן, ריאלטי, סרטי וסדרות תעודה, סרטי פרסומת, סדרות רשת ועוד.

חזון האיגוד

אנו, מפיקי קולנוע וטלוויזיה ומקצועות ההפקה מאמינים כי הדרך הטובה ביותר לקידום התעשייה והיצירה המקורית הישראלית היא יחד. לשמור על מעמדו של המפיק כיוצר ועל זכויותיו.
כיזמים המובילים את הפקות המקור בארץ, התאגדנו כדי לשמור ולחזק את תעשיית היצירה בישראל, ולפעול יחד למען עתיד של יצירה ישראלית איכותית המכוונת גם אל מחוץ לגבולות ישראל.

פעילות
האיגוד

פעילות האיגוד

שמירה, גידול וחיזוק

תעשיית הטלוויזיה והקולנוע בישראל, בכל האמצעים העומדים לרשותנו.

זכויות

שמירה על זכויות המפיקים בישראל וחיזוק מקצועות ההפקה ומעמד המפיק בארץ.

חקיקה ומשאבים

קידום חקיקה ומשאבים לטובת היצירה המקורית.

פרויקטים מיוחדים

האיגוד יוזם פרויקטים מיוחדים ושיתופי פעולה מקומיים ובינלאומיים בתחומים שונים.

שירותים בלעדיים לחברי האיגוד

שירותים והטבות בלעדיים, ייעוץ ומענה שוטף לצרכים של חברי האיגוד.

פעילות מול גופי השידור

בעניינים המטרידים את המפיקים ותוך דאגה לאיכות וכמות ההשקעה ביצירה מקורית.

שיח עם איגודים מקצועיים

במטרה לשמור על זכויותיהם של כל המעורבים בעשייה המקורית בישראל, ממפיק/ה ראשי/ת ועד נער/ת מים.

הכשרה מקצועית

של חבריו, ומספק ידע חדש ועדכון שוטף על הנעשה בענף ועל פעולותיו של האיגוד.

פעולות הסברה ויח"צ

עיגון מקומה של היצירה המקומית על המסכים בארץ ולפעולות הסברה ויח"צ שייצרו דעת קהל אוהדת להפקה המקורית בישראל.

איגוד מפיקי הטלוויזיה והקולנוע

חברי הנהלה

אדר שפרן

יו״ר האיגוד

קובי מזרחי

שי אינס

אריק ברנשטיין

יפעת פסטרלניק

אמיר הראל

רוני מנור

איתן מנצורי

עמית דקל

ליאת בנאסולי

מרק רוזנבאום

אסף נאווי

אורן רוגובין

דפנה דננברג

הצטרפו לאיגוד המפיקים

והשפיעו על עתיד הקולנוע והטלוויזיה בישראל.