d מיזם קולנוע דרום נגב במסלול הפקה והשלמה – איגוד מפיקי הטלוויזיה והקולנוע בישראל

מיזם קולנוע דרום נגב במסלול הפקה והשלמה

יוצרות ויוצרי קולנוע מוזמנים להגיש הצעות להפקת סרטים בכל התחומים החל מהתאריך 12.9.2021 ועד לתאריך ה 24.10.2021

קול קורא

להגשת הצעות למיזם קולנוע דרום נגב במסלול הפקה והשלמה בתחום התיעודי, העלילתי והאנימציה

יוצרות ויוצרי קולנוע מוזמנים להגיש הצעות להפקת סרטים בכל התחומים החל מהתאריך 12.9.2021 ועד לתאריך ה 24.10.2021

לקריאת מסמך הכללים והנהלים ומסמכי ההגשה הנדרשים יש ללחוץ כאן

להגשת הצעות להפקת סרטים עלילתיים קצרים

להגשת הצעות להפקת סרטי תעודה קצרים באורך של עד 20 דקות

להגשת הצעות להפקת סרטי אנימציה

להגשת הצעות להפקת והשלמת סרטים תיעודיים באורך מלא

להגשת הצעות להפקת סרטים עלילתיים באורך מלא*

שתפו את הפוסט
עוד עדכונים עבורך

הצטרפו לאיגוד המפיקים

והשפיעו על עתיד הקולנוע והטלוויזיה בישראל.