d חוזה אקט 2008 חתום – איגוד מפיקי הטלוויזיה והקולנוע בישראל

חוזה אקט 2008 חתום

הצטרפו לאיגוד המפיקים

והשפיעו על עתיד הקולנוע והטלוויזיה בישראל.