d העברת תכנים ע״י תאגיד ״כאן״ – איגוד מפיקי הטלוויזיה והקולנוע בישראל

העברת תכנים ע״י תאגיד ״כאן״

האיגוד שיגר מכתב עו״ד לתאגיד ״כאן״, בעניין כוונתם להעביר את כלל התכנים שהופקו עבור ״כאן״ לאוניברסיטת הרווארד ללא תשלום.


לשמחתנו, התאגיד החליט בעקבות כך שלא להעביר את התכנים ללא הסכמת המפיקים.

שתפו את הפוסט
עוד עדכונים עבורך

הצטרפו לאיגוד המפיקים

והשפיעו על עתיד הקולנוע והטלוויזיה בישראל.