d הסכם שחם – איגוד המפיקים – איגוד מפיקי הטלוויזיה והקולנוע בישראל

הסכם שחם – איגוד המפיקים

הצטרפו לאיגוד המפיקים

והשפיעו על עתיד הקולנוע והטלוויזיה בישראל.